CEDEO erkende training Nederlands

Alfabeta is erkend door Cedeo met ongekend hoge cijfers

Alfabeta Tekst en Training is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor de hr-sector. Aan de hand van periodiek klanttevredenheidsonderzoek onder inkopers van opleidingen en andere hr-diensten beoordeelt Cedeo de aanbieders op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid. Cedeo-erkenning staat gelijk aan een krachtige aanbeveling door collega-inkopers.

Het opleidingsprogramma van Alfabeta

Het opleidingsprogramma is volgens alle geïnterviewden duidelijk en overzichtelijk.  “Ik was op zoek naar een algemene opfriscursus op taalgebied om mijn zelfvertrouwen op dit vlak wat op te vijzelen en op de site van Alfabeta werden de mogelijkheden op een overzichtelijke manier gepresenteerd”, aldus een van de respondenten. Een andere referent zegt over dit onderwerp: “Er wordt van tevoren op de website goed duidelijk gemaakt welke onderwerpen aan bod komen. Hierdoor kon ik een weloverwogen keus maken die achteraf ook goed heeft uitgepakt.” Deze twee citaten geven goed weer hoe de referenten uit dit onderzoek denken over het opleidingsprogramma zoals dat door Alfabeta wordt ingevuld. Iedereen is hier over te spreken.

De uitvoering

De manier waarop Alfabeta de verschillende trainingen ten uitvoer heeft gebracht, voldoet bij alle respondenten aan de verwachtingen zoals die van tevoren waren gewekt. Dit geldt zowel voor de verwachtingen qua niveau als voor de verwachtingen voor wat betreft het praktische en theoretische gehalte. Iedereen is hier tevreden over en bijna de helft van hen geeft hier zelfs de hoogst mogelijke score van “zeer tevreden”. “Ik ben heel enthousiast over de training. Vroeger op school vond ik Nederlands best saai maar tijdens deze training was daar geen sprake van. Het was echt heel afwisselend en vooral ook heel interactief,” zo vertelt een enthousiaste deelnemer. Een andere referent zegt over de uitvoering: “Inhoudelijk was het best veel en pittige stof maar door de werkvormen bleef ik toch actief meedoen en heb ik heel erg veel geleerd.” En nog een laatste citaat dat de tevredenheid over dit onderwerp duidelijk laat zien: “Doordat we met een vrij kleine groep zaten, was er veel aandacht voor de individuele deelnemers.”

De trainers

Ook over de trainers zijn de ondervraagde deelnemers erg enthousiast. Deze zijn buitengewoon professioneel en kundig en ze zorgen voor een goede sfeer tijdens de training. Een van de respondenten legt uit: “Een training valt of staat met een goede docent. Bij Alfabeta was de trainer heel enthousiast en goed voorbereid. Wij konden al onze vragen stellen maar de grote lijn werd niet uit het oog verloren. Zo bleef het overzichtelijk en prettig om naar te luisteren”. De overige referenten beamen dit. Een van hen zegt nog over de opleiders van Alfabeta: “De trainer was niet alleen erg goed en deskundig maar ook grappig en gevat. Dat zorgde voor een fijne sfeer waarin iedereen durfde mee te praten en actief mee te doen met oefeningen. Daardoor was het niet alleen een nuttige dag maar bovenal een leuke dag”.

Het trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal dat door Alfabeta wordt verschaft, is naar wens van alle respondenten. Zij beschrijven het materiaal onder meer als “volledig”, “overzichtelijk” en “duidelijk”. Een van de referenten voegt hier nog aan toe dat hij het materiaal vooral waardeert omdat hij dit ook achteraf nog kan gebruiken als naslagwerk: “De regeltjes zitten vlak na de training natuurlijk weer goed in mijn hoofd, maar ik vind het een prettige gedachte dat ik hier op een later moment nog naar terug kan grijpen.” De overige referenten hebben soortgelijke commentaren en dit verklaart dan ook de goede scores die aan dit onderdeel worden gegeven. Tachtig procent is hier tevreden over en twintig procent geeft hier zelfs de hoogste score.

De accommodaties

Over de accommodaties die door Alfabeta worden gebruikt, hebben de referenten niets dan lof. Ze zeggen dat de accommodaties goed bereikbaar zijn en dat ze alle faciliteiten bieden die je bij een dergelijke cursus mag verwachten. “De ruimte was groot genoeg, we zaten niet op elkaars lip. Verder werd er ook goed voor ons gezorgd, we kregen lekkere broodjes en konden koffie en thee pakken als we daar trek in hadden,” zo verklaart een van de respondenten zijn goede score voor dit onderwerp.

Natraject

Alle referenten zijn tevreden over het natraject dat Alfabeta verzorgt. Het certificaat van deelname wordt snel na afloop van de opleiding ontvangen. Sommige respondenten vertellen dat ze na afloop van de training ook duidelijk werden gewezen op de mogelijkheid om nog contact op te nemen met de betrokken trainers: “Dat is prettig als je je opeens onzeker over een bepaald onderwerp voelt en nog wat bevestiging nodig hebt. Daarnaast vind ik het gewoon een fijn idee dat de docenten ook na afloop benaderbaar blijven; een goede service van Alfabeta!”

Organisatie en administratie

Alfabeta heeft de organisatorische en administratieve zaken goed geregeld. De referenten zijn unaniem tevreden tot zeer tevreden over dit onderdeel. “Ze zijn vriendelijk en behulpzaam. Toen ik door persoonlijke omstandigheden moest afzeggen, werd hier goed mee omgegaan en hebben we samen naar een oplossing gezocht,” zo vertelt een van deze referenten. Een andere referent zegt over ditzelfde onderwerp: “De bereikbaarheid is uitstekend, mijn vragen worden altijd snel en goed beantwoord. Je hebt niet het gevoel een nummer te zijn, ze gaan voor een persoonlijke benadering en dat vind ik erg prettig.” “Ook op dit vlak verloopt alles geheel naar wens.”

Prijs-kwaliteitverhouding

De respondenten zijn zonder uitzondering tevreden over de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van de trainingen van Alfabeta. Een van hen zegt hierover: “Een prima prijs voor een uitstekende training. Het is heel belangrijk om foutloos te communiceren naar klanten en deze training heeft mij weer even op scherp gezet. De prijs die daarvoor werd gevraagd, vind ik heel redelijk.” Een laatste citaat over dit onderwerp: “Ik ben zeer tevreden over de kwaliteit van deze training en dan is het logisch dat je daar een redelijk bedrag voor betaalt.”

Tevredenheid totaal

De uitkomsten van dit onderzoek zijn zeer positief voor de  trainingen van Alfabeta. Referenten zijn erg te spreken over de kwaliteit van de gevolgde training en alles wat daarbij komt kijken: “Organisatorisch verloopt het op rolletjes, maar ook inhoudelijk wordt er gewoon een goed product geboden.” Iedereen is tevreden de samenwerking met Alfabeta: “Ze zijn goed bereikbaar en staan open voor suggesties. Vragen worden op een vriendelijke manier beantwoord.” Er worden tijdens dit onderzoek geen ontevreden of zeer ontevreden scores gegeven door de referenten: “Ik ben gewoon heel tevreden over het hele traject.” Met name de praktische en actieve insteek van de trainers wordt door veel respondenten als sterk punt van dit instituut genoemd: “Je kan wel alleen maar theorie delen, maar het is veel interessanter en nuttiger om hier ook praktisch mee aan de slag te gaan, zodat je merkt hoe het in de praktijk uitpakt. Dat is voor mij een reden om nog een keer, als dit aan de orde komt, voor Alfabeta te kiezen.” Veel van de referenten delen deze mening en zij zouden Alfabeta dan ook zonder aarzeling bij derden aanbevelen.